Acte necesare


– Copie C.I.

– Copie permis (unde este cazul)

– Fișă medicală

– Aviz psihologic

– Cazier judiciar

– Taxă permis